int(10) int(8) Sportformateur Lokaal Sportakkoord - Kasel Management en Advies

Sportformateur Lokaal Sportakkoord

Andre Kasel 330 x 235
18 juni 2019

Iedere Nederlander een leven lang veilig sporten en bewegen. Dat is wat de Overheid wil bereiken met het in 2018 ondertekende Nationale Sportakkoord. Daarop heeft het Rijk een subsidiepot van 30 miljoen euro beschikbaar gesteld waar gemeenten een beroep op kunnen doen. Zo stimuleert het Rijk alle Nederlandse Gemeenten om hun eigen lokale Sportakkoord te sluiten met lokale maatschappelijke organisaties en sportpartijen. En dat is mooi, want daardoor ben ik momenteel werkzaam als Sportformateur.

Sportformateur is een functie die de eigen sportambtenaren niet mogen vervullen. De VNG heeft namelijk besloten dat daar onafhankelijke, externe Sportformateurs voor ingeschakeld moeten worden. Wil je als Sportformateur door gemeenten worden ingehuurd, dan moet je op basis van je CV en een intake zien opgenomen te worden op een speciale lijst. Dit is een landelijke lijst waar momenteel circa 60 en uiteindelijk zo’n kleine 100 man op kunnen komen. En laat ik nou onlangs op die lijst geplaatst zijn. Gemeentes kunnen mij nu dus inhuren als Sportformateur.

Daar ben ik best trots op, want je komt alleen op die lijst als je de sportwereld kent en aan kan tonen dat je feeling hebt met besturen en partijen bij elkaar kan brengen. Je moet bovendien aantoonbaar de proceskunst beheersen. Dat betekent dat je goed moet kunnen luisteren, positief ingesteld bent, prestatie- en resultaatgericht bent, in staat bent partijen bij elkaar te brengen en mensen te verbinden. Kortom, dat je over alle vaardigheden beschikt om als procesbegeleider te komen tot een lokaal Sportakkoord.

Partijen aan elkaar verbinden en zorgen dat daar resultaat uit komt, dat is wat ik mijn leven lang al gedaan heb. Bovendien heb ik vorig jaar een LEAN-certificaat gehaald, waardoor ik gecertificeerd procesbegeleider ben. Nog een reden om mij op de lijst te plaatsen.

 Werkzaamheden Sportformateur

Wat je dan doet als Sportformateur? Je maakt een plan van aanpak. Je verkent het veld. Kijkt waar de wethouder en de gemeente behoefte aan hebben. Willen zij dat jij een nieuw sportbeleid formuleert? Of willen zij je inzetten op delen van het sportakkoord. Ook dat behoort tot de mogelijkheden. Het sportakkoord behelst een aantal ambities, waaronder verduurzaming, veilig sporten, evenementen, het verbeteren van de motorische vaardigheden van kinderen en integriteit.

Nog even voor alle duidelijkheid: iedere gemeente kan in aanmerking komen voor subsidie. Maar let wel, hoe eerder je erbij bent, des te groter de kans dat er nog budget is. Er hebben zich nu zo’n 150 gemeenten gemeld. Er kunnen zich nog 200 melden. Weet dat het er is.

Lokaal Sportakkoord

Het vrij besteedbare budget voor gemeenten is weliswaar niet super hoog, je kan er toch mooie dingen mee doen. Als gemeente moet je immers je sportklimaat regelmatig herijken om te weten of je nog op de goede weg zit. Zo kan het Lokale Sportakkoord een opmaat zijn voor een nieuwe beleidsnota of voor de uitvoering van een beleidsnota. Als gemeente heb je ooit een richting bedacht en dat Sportakkoord helpt om er handen en voeten aan te geven.

Het is voor iedere gemeente aantrekkelijk om beweegvriendelijk te zijn. Om manieren te bedenken waardoor inwoners een gezonder en gelukkiger leven hebben. Om te bedenken hoe je mensen in verbinding kan brengen met een van de vijf deelthema’s. En dat is juist waar voor mij de uitdaging ligt. Daar kan een goed Lokaal Sportakkoord namelijk een bijdrage aan leveren. Om een goed Lokaal Sportakkoord te bereiken heb je mensen nodig die daar bedreven in zijn. En gedreven.

Bel me maar! 06 - 44 866 703

 

Terug naar het nieuwsoverzicht