Regionaal wielercentrum Noord

Het Regionaal wielercentrum Noord is een project waar André vanuit diverse rollen jaren bij betrokken is geweest. Daarin was hij continu de verbindende factor, echt letterlijk van a tot z. Eerst vanuit de Gemeente als vakcoördinator Sport om de verschillende partijen op één spoor te krijgen en het plan door de raad te loodsen. Vervolgens, nog steeds vanuit de gemeente, als programmaleider tijdens de bouw en de organisator van de opening. Vervolgens werd hij door de stichting teruggevraagd om een haalbaarheidsonderzoek naar uitbreiding te coördineren en tevens voor een bidbook en ambassadeurs te zorgen waar het bestuur mee op pad kon.  

De werkzaamheden in een notendop:

  • Als vakcoördinator de wethouder ondersteunen (planvorming en financiering)
  • haalbaarheidsonderzoek en bidbook verzorgen voor de beherende stichting
  • ambassadeurs werven

Kortom: een beweging op gang brengen.

$Afbeelding 02
$image002 regionaal Wielercentrum Noord
$poster beweeg en beleefpark

“Andre is heel sociaal en heeft politiek goede voelhorens. Hij wist oplossingen te vinden, en was daar ook heel creatief in. Zijn kracht ligt bij het invoelen van de wensen die de sportclub heeft. Hij weet die wensen ook nog eens zelf aan te vullen met hetgeen we nodig hebben. Zo zorgde hij onder andere voor goedkeuring van de gemeente en het benodigde budget.”