Testimonials

“Andre is heel sociaal en heeft politiek goede voelhorens. Hij wist oplossingen te vinden, en was daar ook heel creatief in. Zijn kracht ligt bij het invoelen van de wensen die de sportclub heeft. Hij weet die wensen ook nog eens zelf aan te vullen met hetgeen we nodig hebben. Zo zorgde hij onder andere voor goedkeuring van de gemeente en het benodigde budget.”

“Andre was de verbindende factor binnen de gemeente. Heeft veel gevoel voor bestuurlijke context en gevoel voor de wensen van de sportvereniging. Gevoel dus voor alle partijen waar mee onderhandeld moet worden. En daarmee onderscheidt hij zich van andere adviseurs of projectleiders.”

“André is enorm oplossingsgericht. Hij weet als geen ander verbindingen te leggen en in stand te houden. Bij de realisatie van de sportaccommodatie speelde hij een belangrijke rol en wist in korte tijd van bijna niets te komen tot een voorstel dat de goedkeuring voor verplaatsing van de hockey accommodatie kreeg van de Raad, inclusief het daarvoor benodigde budget.”

“André kan een goede rol vervullen in het proces als partijen met elkaar in gesprek moeten komen. Kan partijen uitstekend verbinden. Ook als het om niet-sportgerelateerde onderwerpen gaat. “

“Door de locatie te verplaatsen naar een plek die gunstiger ligt t.o.v. nieuwbouwwijken van assen, door het extra veld en door het nieuwe clubhuis heeft de sportclub een nieuw elan gekregen. Daardoor is het ledenaantal van de club bijna verdubbeld. En dat hebben we te danken aan André.”

“André heeft ons geholpen om onze wens, een nieuw speeltoestel, te verwezenlijken. Dat heeft hij gedaan door een Monkey Fun Run te organiseren. De Monkey Fun Run heeft ons niets gekost. Ook geen tijd. Het heeft alleen maar wat opgeleverd, namelijk enthousiaste kinderen, ouders, leerkrachten en meer dan voldoende geld om het gewenste speeltoestel te kunnen aanschaffen. André denkt goed mee. Probeert je werk uit handen te nemen. Komt afspraken na. Is netjes op tijd. Op de dag van de Monkey Fun Run had hij genoeg hulp meegebracht om ook de kleine kinderen te begeleiden. Wat opvallend was, hij deed zelf ook enthousiast mee. Dat werkte heel goed.”

“Sterk in het vervullen van de regiefunctie bij beleid. Sterk in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en het tot uitvoering laten komen van de oplossingen.”

“Breed geïnteresseerd en ervaring met Sport en Bewegen”

“Je kan je afvragen wat sport en werk met elkaar te maken hebben. Andre heeft de afgelopen anderhalf jaar topsport bedreven in zijn werk. Via golf heeft hij ook veel over het leven en het werk geleerd. Vanuit golf begreep hij heel goed dat je tegenover een bestuurder best wel eens een handicap kan hebben, maar dat je dan nog steeds leuk mee kunt spelen. Iets waar hij uitstekend toe in staat is!”