Portfolio

Al onze projecten hebben raakvlakken met Sport, Leisure en Welzijn.
Dit is wat wij zoal gedaan hebben:

 • Beleidsondersteuning Gemeente Lelystad Sport en Jeugd
 • Ontwikkelen accommodatie nota Gemeente Meppel 
 • Procesbegeleider voor 6 Sportakkoorden
 • Begeleiden fusiegesprekken voetbalverenigingen Steenwijk
 • Begeleiden Toekomstgesprekken sportbeleid Gemeente Steenwijkerland
 • Ontwikkelen visie sporten en bewegen in de Openbare Ruimte
 • Versterken beleidsteam Gemeente Maastricht
 • Organisatie Monkey Fun Run (obstakelruns voor kinderen en/of het goede doel)
 • Realisatie Regionaal Wielercentrum Noord Nederland (Van A tot Z)
 • Oprichting Stichting Vikings voor spieren
 • Verzorgen omgevingsanalyses en implementeren nieuwe werkprocessen
 • Opzetten en leiden leefbaarheidsprojecten in diverse wijken en buurten
 • Realisatie Sporthallen Stadsbroek, Kloosterveen, Olympus Nassau College
 • Aanleg kunstgrasvelden bij diverse sportverenigingen
 • Verbeteren van de sport-infrastructuur in de gemeente Assen
 • Organisatie breedtesport Vuelta
 • Organisatie diverse sportevenementen in Assen
 • Verhuizing hockeycomplex HVA naar andere locatie
 • Beleidsvisie sporten in de centrale opvang (van asielzoekers)

Meer over....


Regionaal wielercentrum Noord

Het Regionaal wielercentrum Noord is een project waar André vanuit diverse rollen jaren bij betrokken is geweest. Daarin was hij continu de verbindende factor, echt letterlijk van a tot z. Eerst vanuit de Gemeente als vakcoördinator Sport om de verschillende partijen op één spoor te krijgen en het plan door de raad te loodsen. Vervolgens, nog steeds vanuit de gemeente, als programmaleider tijdens de bouw en de organisator van de opening. Vervolgens werd hij door de stichting teruggevraagd om een haalbaarheidsonderzoek naar uitbreiding te coördineren en tevens voor een bidbook en ambassadeurs te zorgen waar het bestuur mee op pad kon.  

Lees meer over dit project

Afbeelding 02
image002 regionaal Wielercentrum Noord
poster beweeg en beleefpark

Overige projecten

Bovenstaande opsomming van projecten is nog maar een greep uit de projecten waar wij bij betrokken waren. Benieuwd wat wij exact hebben gedaan voor al die projecten? Bel of mail ons gerust voor meer informatie: 06 44866703 of info@kaselmanagementenadvies.nl